Disclaimer

Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels de website van Rus ongediertebestrijding gebeurt voor risico van de gebruiker.

Rus ongediertebestrijding spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Rus ongediertebestrijding als portal fungeert volledig en juist is. Echter kan Rus ongediertebestrijding niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Rus ongediertebestrijding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De Rusongediertebestrijding-website kan verwijzingen of hyperlinks bevatten naar andere sites die buiten het domein van Rus ongediertebestrijding liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Rus ongediertebestrijding. Rus ongediertebestrijding is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Rus ongediertebestrijding geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Rus ongediertebestrijding aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Rus ongediertebestrijding vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van de Rusongediertebestrijding-website en Rus ongediertebestrijding geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de website van Rus ongediertebestrijding. Tevens is Rus ongediertebestrijding niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de website of de server van Rus ongediertebestrijding die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Rus ongediertebestrijding in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ongediertebestrijding nodig?

Heeft u last van ongedierte? Neem contact met ons op.

Bel nu: 06 51636229 of stuur een e-mail

Contactgegevens

 

Kenniscentrum Dierplagen

Platform Plaagdierbeheersing Nederland